Welkom

Welkom  bij Creatieve therapie praktijk, Valies!

“Beelden zeggen meer dan 1000 woorden”

Veel mensen zullen herkennen, dat één ‘momentopname’ van een foto, beeld van een film of televisie soms meer beschrijven, wat woorden niet hadden kunnen beschrijven. Beelden kunnen direct en confronterend zijn, maar daardoor juist begrijpelijker dan woorden.

In veel vormen van therapie is praten erg belangrijk. Maar binnen de creatieve therapie maken we gebruik van beelden en beeldende materialen. Door b.v. te tekenen, schilderen, kleien of foto’s te plakken krijg je inzicht in jezelf en hoe jij functioneert in het dagelijks leven. Je kunt ervaren wat jouw sterke en/of zwakke punten zijn. Door afstand te nemen van je eigen beelden, leer je je eigen patronen te doorzien, pijnlijke ervaringen een plek te geven of te zien hoe jij handelt in bepaalde situaties. Dit maakt dat we samen oplossingen kunnen vinden voor je problemen. Je eigen beelden kunnen je laten zien en ervaren hoe je dingen anders aan kunt pakken. Je mag binnen de creatieve therapie beeldend experimenteren met nieuwe patronen, nieuwe ideeën.

Creatieve therapie praktijk Valies, maakt samen met jou een beeld van wie je bent!