Aanbod

Kijk voor het aanbod van Creatieve therapie praktijk Valies, de verschillende tabjes hieronder. Daarnaast kunnen we natuurlijk tijdens het kennismakingsgesprek samen kijken welk aanbod het best bij uw hulpvraag past.


Individuele creatieve observatie  d.m.v. DDS(= Diagnostic Drawing Series)

weet je niet precies wat jou hulpvraag of doelstelling is. Bij Creatieve therapie praktijk Valies maken we dan gebruik van een aantal observatie-zittingen. Drie sessies zijn meestal genoeg om een duidelijker beeld te krijgen voor een behandelplan. Na deze observatie kun je starten met een behandeling bij Creatieve therapie praktijk Valies. Soms wordt er geadviseerd, om een beter aansluitende behandeling te volgen bij een andere praktijk/therapeut.
Kosten 3 zittingen incl. verslag € 150,=


Individuele  creatieve coaching

·         Moeite met het vinden van balans tussen werk, gezin en sociaal leven?
·         Signalen van lichamelijke of mentale overbelasting?
·         Zo moe zijn, dat je niet meer kunt functioneren?
·         Pieker je thuis over je werksituatie en beïnvloedt dit je stemming?
·         Moeilijk kunnen omgaan met kritiek?
·         Loop jij steeds tegen dezelfde problemen en conflicten aan en wil jij hierin naar je eigen patronen/aandeel kijken?
·         Wil jij onderzoeken of jou droom binnen handbereik ligt?

In ons dagelijkse leven, komen we bovenstaande vragen/thema’s tegen op verschillende momenten in ons leven. De ene keer gooien we het in onze gedachten en dragen we het mee, een andere keer worden al deze gedachten en gevoelens te zwaar en moeten we een keuze maken of we het persoonlijke thema of probleem in ons leven willen meedragen of overboord kunnen zetten. Meestal maken we deze keuzes in ons eentje, soms lukt dit niet en is het prettig om met een onafhankelijk persoon te reflecteren op je gedrag en mogelijkheden, zodat je weer voor jezelf nieuwe doelen voor de toekomst kunt bepalen.

Binnen individuele beeldende coaching krijg je de mogelijkheid , om d.m.v. creatieve expressie jezelf de mogelijkheid te bieden tot het exploreren van deze thema’s en vragen. Creatieve therapie praktijk Valies biedt in een prettige omgeving, de mogelijkheid om met een ervaren therapeut thema’s/vragen om te zetten in zichtbare en tastbare beelden.

Beeldende coaching is een actieve, creatieve, ervaringsgerichte manier van werken met als doel inzicht in je problemen te krijgen en ze los te laten of om te zetten in een positieve kracht. Je hoeft geen ervaring te hebben met beeldend vormgeven, aldoende zal je je eigen “Beeld taal” ontwikkelen.

Data: In overleg
Aanbod : individueel
1 x 14 dagen
Tijd:
   1 uur
Kosten: € 65,= p.p. (incl. Koffie/thee)


Creatieve therapie en basisonderwijs

Als creatief therapeut beeldend werk ik samen met intern begeleiders binnen het basisonderwijs. Ik geef ondersteuning daar waar nodig is bij kinderen die extra begeleiding nodig zijn vanuit hun eigen problematiek. Te denken valt aan kinderen die b.v. ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen en/of psychiatrische problemen hebben. In overleg met de intern begeleider van school, de ambulant begeleider en/of ouders kijken we waar ik het kind kan ondersteunen in zijn leerproces. Ik  probeer vanuit een creatieve aanpak de ontwikkeling van een kind te stimuleren, activeren, ondersteunen en te begeleiden. In het werken met kinderen vind ik het echter ook belangrijk, om te kijken naar de behoefte van het kind. Wat, wie of welke omgeving heeft het kind nodig om zich prettig te voelen en zich te kunnen exploreren als kind. Ik maak hierbij gebruik van PCM.(Process Communication Model).


Rouw & Verlies
Naast de opleiding tot creatief therapeut heb ik mij de laatste jaren gespecialiseerd in het begeleiden van mensen en organisatie’s die op wat voor vlak te maken krijgen met rouw en verlies. Ik heb de opleiding voor rouw en verliestherapeut gevolgd bij de opleiding Land van Rouw. Binnen een traject van rouw en verliesbegeleiding is het gebruik maken van creatieve middelen een aangename aanvulling, omdat er vaak geen woorden zijn voor het verlies wat we tegen komen in het leven.
Voor meer informatie m.b.t dit aanbod kunt u gebruik maken van de volgende link: www.valies.info


Kanker in beeld

Kanker verandert je leven ingrijpend. Woorden schieten vaak te kort als het gaat om emoties, verandering en/of angst m.b.t. het aangetaste lichaam door kanker. De ziekte en behandeling kunnen gepaard gaan met gevoelens van eenzaamheid, verdriet, woede of onmacht.

Mijn ervaring als creatief therapeut is, dat je die emoties niet alleen een plek kan geven d.m.v. woorden omdat, het juist zo moeilijk is om woorden te vinden voor alles wat je mee maakt. Het gaat veel dieper. Mensen komen d.m.v. verbeelding juist bij die diepere laag van zichzelf. Mensen hebben vaak een enorme kracht in zichzelf, die ze vaak pas ontdekken ten tijde van een grote crisis. Bij Creatieve therapie praktijk Valies kijken we naar de ontelbare mogelijkheden die een ieder in zijn eigen koffer heeft zitten.

Creatieve processen kunnen helpen die kracht naar boven te halen en te gebruiken. Met verbeelden geef je richting aan je gevoelens en je denken. Het gaat daarbij absoluut niet om ‘kunst’ maken! Expressie van de verbeelding helpt om de ziekte te verwerken en/of een nieuwe balans in je leven te vinden. Het geeft uitdrukking aan wat er bij jou leeft, wie jij bent en juist op dat moment. Creatieve therapie praktijk Valies probeert met zijn aanbod voor kankerpatiënten een gevoel van troost, steun en energie te geven. In onze eigen koffer met antwoorden, gaan we op zoek naar ervaringen die leiden tot inzichten die ons weer terug kunnen brengen in het leven van alledag.