Werkwijze

Na aanmelding, nodig ik u uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek komt de hulpvraag aan bod en proberen we n.a.v. deze hulpvraag, behandeldoelen te formuleren. Sommige cliënten hebben bij aanmelding een duidelijke hulpvraag en kunnen we samen makkelijk doelen maken. Anderen zijn daar een “observatie-periode” voor nodig van 4 sessies. Hierna kan in samenspraak met u een traject in gang zetten en wordt er gekeken hoeveel tijd er nodig is.

Tijdens de creatieve therapie zal u werken met beelden en/of beeldende materialen en vervolgens zullen wij samen woorden vinden voor deze beelden en de ervaringen die tijdens het werken naar voren zijn gekomen.

Verschil met andere therapieën In veel vormen van therapie wordt er alleen gepraat. Maar niet iedereen kan met woorden uitdrukken wat er in hem of haar omgaat. Vaak weet je niet wat je voelt of hoe deze gevoelens je leven beïnvloeden. Andere mensen kunnen juist zo goed hun verhaal vertellen vanuit hun verstandelijke gedachten, dat hun gevoel helemaal geen ruimte krijgt. Een therapie waar je dan alleen maar kunt praten, lijkt dan niet de meest voor de hand liggende vorm te zijn. Creatieve therapie is een combinatie van non-verbaal en verbaal werken.

Aanbod :              Individueel of als partners
Tijdsduur:           Volwassene:  1 uur
Echtpaar:  1,5 uur
Kinderen:  45 min.