Tarieven

De tarieven zijn als volgt:

 • Individueel consult volwassenen (60 min.) ………………………. € 70,=
 • Individueel consult kinderen (45 min.) …………………………….. € 65,=
 • Relatie gesprekken (60 min.) ……………………………………………. € 80,=
 • Teams ……………………………………………………………………………… op aanvraag
 • Workshops, lotgenotencontacten en bijeenkomsten ………. op aanvraag
 • Lezing ………………………………………………………………………………. op aanvraag

Gemaakte afspraken worden in rekening gebracht, tenzij de afspraak minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd. Aan het eind van de maand wordt er een factuur verstuurd. Betalingen bij voorkeur op rekening. De cliënt/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor betaling en de eventuele vergoeding.

Ik ben een geregistreerd therapeut bij:

 • S.R.V.B. (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen) lidnr. 4345;
 • N.V.P.A. (Nederlands Verbond van Psychologen, psychotherapeuten en Agogen) lidnr. 103900;
 • RBCZ(Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) lidnr. 21410R.

Dit betekent, dat er vergoedingen voor de behandeling bestaan bij verschillende ziektekostenverzekeraars. Van enkele maatschappijen is bekend, dat zij een (gedeeltelijke) vergoeding geven voor creatieve therapie, alleen met aanvullende pakketten. Creatieve therapie valt bij verzekeraars onder alternatieve therapieën.

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie#vergoedingen

PGB Als creatief therapeut geef ik ook activerende, niet genezende begeleiding aan mensen die op grond van hun psychische problemen gebruik maken van een Persoons Gebonden Budget(PGB).

 • AGB code therapeut 94008478
 • AGB code praktijk 94057249
 • KVK 01137866
 • BTW-id NL001413679B64